Mutatieoverzicht van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore over het jaar 2022

Ontvangsten (in euro's):

 

 

Uitgaven (in euro's):

 

 

 

Giften:   2.346,45 Inventaris: 6.361,80

 

 

Activiteiten:   2.934,77 Kosten website: 199,65

 

 

Bruikleenvergoeding Duofiets:   1.000,00 Kosten bank: 119,40

 

 

Bruikleenvergoeding Funtrain:   178,00    

 

 

Diversen:   11,24    

 

 

TOTAAL:   6.470,46 TOTAAL: 6.680,85

 

 

Activa:

 

 

Passiva:

 

 

 

Inventaris:

 

 

Eigen vermogen:

8.311,69

 

 

Duofiets: p.m.  

 

 

 

 

Funtrain: p.m.  

 

 

 

 

    p.m.

 

 

 

 

Nog te ontvangen bedragen:

 

 

 

 

 

 

 

Bruikleenvergoeding: 1.178,00  

 

 

 

 

Opbrengst activiteiten: 1.446,80  

 

 

 

 

    2.624,80

 

 

 

 

Liquide middelen:

 

 

 

 

 

 

 

Betaalrekening Rabobank:   5.686,89

 

 

 

 

Totaal:   8.311,69 Totaal: 8.311,69

 

 

Opmerking: De stichting is opgericht op 1 februari 2019 en staat ingeschreven onder nummer 73886068 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als registratie RSIN/fiscaal (identificatie) nummer 8596 98 877. De Duofiets is in het jaar 2020 aangeschaft en de Funtrain in april 2022. Op 9 juli werd het 10-jarig jubileum van de zorgboerderij gevierd en was de stichting aanwezig met een verkoopkraam, evenals op de Schoorse Herfstmarkt.