Mutatieoverzicht van het jaar 2023 van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore van het jaar 2023

Ontvangsten

 

 

Uitgaven

 

Giften

 

2.027,21

Kosten website

548,13

Activiteiten

 

2.508,45

Kosten bank

174,21

Bruikleenvergoeding Duofiets

1.000,00

Kantoorbenodigdheden

48,00

Bruikleenvergoeding Funtrain

250,00

 

 

 

 

5.785,66

 

770,34

Positief resultaat €5.015,32

 

 

Bezittingen en schulden op 31 december 2023:

 

 

Activa

 

 

Passiva

 

Inventaris  

 

Eigen vermogen

13.327,01

DUO-fiets

p.m.

 

 

 

Funtrain

p.m.

 

 

 

 

 

p.m.

 

 

Nog te ontvangen bedragen:

 

 

Bruikleenvergoeding

 0,00

 

 

 

Opbrengst activiteiten:

€901,10

 

 

 

 

 

901,10

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Betaalrekening Rabobank

12.425,91

 

 

Totaal

 

13.327,01

Totaal

13.327,01

Opmerking:
De stichting is opgericht op 1 februari 2019 en staat onder nummer 73886068 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als registratie RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8596 98 877.
De DUOfiets is in het jaar 2020 aangeschaft en de Funtrain (aanhanger) in april 2022.
In het jaar 2023 waren er weer verschillende verkoopactiviteiten waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de stichting.

Controle:
1-jan Eigen vermogen 8.311,69
Bij: positief resultaat van het jaar 2023
5.015,32
31-dec Eigen vermogen
13.327,01