Overzicht inkomsten en uitgaven van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore van het jaar 2021

Inkomsten (in euro's):

 

Uitgaven (in euro's):

 

 

 

Giften organisaties:

858,80

Bankkosten:

119,36

 

 

Giften particulieren:

2301,33

Kosten website:

326,7

 

 

Verhuur Duofiets:

10,00

 

 

 

 

Bruikleenvergoeding:

1000,00

 

 

 

 

Overige ontvangsten:

50,00

 

 

 

 

TOTAAL:

4220,13

TOTAAL:

446,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat:

 

 

 

 

 

Controle:

 

 

 

 

 

Banksaldo 01-01-2021:

4748,01

 

 

 

 

Bij: ontvangsten

4220,13

 

 

 

 

 

8968,14

 

 

 

 

Af: uitgaven

446,06

 

Banksaldo 31-12-2021:

8522,08

 

Opmerking:

De stichting is opgericht op 1 februari 2019. Onder nummer 73886068 staat deze ingeschreven in het handelsregister. Met dagtekening 22 juni 2019 kregen wij de beschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ingangsdatum 1 februari 2019. RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8596 98 877.
De DUOfiets is op 12 september 2020 officieel door de Burgemeester van de Gemeente Kapelle met een gebruiker van de zorgboerderij in gebruik genomen. Door de coronamaatregelen is er in het jaar 2021 door de inwoners van het dorp Schore weinig gebruik gemaakt van de DUOfiets. De verwachting is dat het in het jaar 2022 anders is, mede vanwege de aanschaf van de Funtrain in 2022, zodat er gelijktijdig vier personen op stap kunnen gaan met de DUOfiets i.p.v. twee.
In de loop van 2022 wordt deze officieel in gebruik genomen. Het doel is mensen uit te nodigen om de DUOfiets ook eens te gebruiken.

 

financieel-jaarverslag-2021