Overzicht inkomsten en uitgaven van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore van het jaar 2020

Inkomsten (in euro's):

 

Uitgaven (in euro's):

 

 

 

Gift Oranje Fonds:

3.000

Afschrijving DUOfiets

1.000

 

 

Wijkvereniging Goes-Oost ivm kaarttoernooi:

2.100

Reservering voor onderhoud DUOfiets:

500

 

 

Bijdrage SOMV Goes:

2.000

Bankkosten:

119

 

 

Bijdrage Gemeente Kapelle:

1.500

Kosten officiële ingebruikname DUOfiets:

113

 

 

Donatie ZLM Verzekeringen:

1.000

Promotie:

3

 

 

Gift Diaconie Protestantse Gemeente Colijnsplaat:

740

TOTAAL:

1.735

 

 

Giften particulieren:

120

 

 

 

 

Bruikleen vergoeding Zorgboerderij:

542

 

 

 

 

Verhuur DUOfiets:

10

 

 

 

 

TOTAAL

11.012

 

 

 

 

Resultaat:

9.277

 

 

 

 

Controle

         

Eigen vermogen op 01-01-2020

4.601

 

 

 

 

Eigen vermogen op 31-12-2020

13.878

 

 

 

 

Toename

9.277

 

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

 

Aktiva:

   

Materiële vaste activa:

31-12-2020

31-12-2021

Inventaris:

9.630

0

Liquide middelen:

4.748

4.651

Totaal

14.378

4.651

Passiva:

   

Bedrijfsvermogen:

 

 

Kapitaal Stichting:

13.878

4.601

Voorzieningen:

500

0

Leningen J.J.Goetheer:

0

50

Totaal:

14.378

4.651

Opmerking:

De stichting is opgericht op 1 februari 2019.
Onder nummer 73886068 staat deze ingeschreven in het handelsregister.
Met dagtekening 22 juni 2019 kregen wij de beschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ingangsdatum 1 februari 2019. RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8596 98 877.
Deze DUOfiets is op 12 september 2020 officieel door de Burgemeester van de Gemeente Kapelle met een gebruiker van de zorgboerderij in gebruik genomen. Door de coronamaatregelen was dit in beperkte kring.
Vanwege deze maatregelen is er weinig gebruik van gemaakt door de inwoners van het dorp Schore. De verwachting is dat dit in de tweede helft van het jaar 2021 anders is vanwege de aangekondigde versoepelingen.