Overzicht inkomsten en uitgaven van Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust en het dorp Schore van het jaar 2019

 

Inkomsten (in euro's):

 • Giften: 5.715
 • Opbrengst Schoorse Herfstmarkt: 435
 • Rabo ClubSupport: 372
 • Opbrengst Kapelse Dag: 97
 • Lening J.J.Goetheer: 50
 • TOTAAL 6.669

Uitgaven (in euro's):

 • Kosten website: 1.071
 • Kosten oprichting van de stichting: 800
 • Rente en kosten bank: 87
 • Promotiekosten: 60
 • Saldo bank op 31-12-2019: 4.651
 • TOTAAL: 6.669

Opmerking:

De stichting is opgericht op 1 februari 2019.
Onder nummer 73886068 staat deze ingeschreven in het handelsregister.
Met dagtekening 22 juni 2019 kregenwij de beschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ingangsdatum 1 februari 2019. RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8596 98 877.
In de maand maart van het jaar 2020 zijn er voldoende geldmiddelen en zal de duofiets worden besteld.
Van het Oranje Fonds mochten we een bijdrage ontvangen in het jaar 2020.
Wijkvereniging Goes-Oost hield op zaterdag 29 februari 2020 een succesvol joker-klaverjas-bridgetoernooi voor onze stichting.
Ook bedrijven/inwoners van het dorp Schore deden schenkingen.